Nicole Vos Counseling

Counselor

APS Stress Counseling School Counseling Voorlichting Massage   Contact

Wat is stress? Wat doet een Counselor? Wat bied ik u?
Wat kunt u met uw counselor bespreken?

In principe kunt u heel veel met uw counsellor bespreken . Misschien wilt u praten over het verlies van een dierbare, over uw scheiding, over uw werk dat teveel van u vraagt.
Misschien voelt u zich neerslachtig en niet in staat om met de problemen van het leven om te gaan.
Eigenlijk kunt u alles met uw counsellor bespreken wat u dwars zit of belemmert in uw dagelijks leven.

U en uw counselor zullen tijdens de sessies een vertrouwensband met elkaar opbouwen waardoor u zich gesterkt zult voelen en waardoor u gemakkelijker over bepaalde dingen zult gaan praten.

Uw counselor is gebonden aan een ethische code die hem verplicht het besprokene onder zijn beroepsgeheim te houden. Dit houdt in dat u ervan op aan kunt dat derden niet op de hoogte worden gebracht van uw problemen of het feit dat u counselling geniet, tenzij u daar zelf om vraagt.
Ook draagt dit beroepsgeheim ertoe bij, dat u uw problemen vrijelijk kunt bespreken.


© Nicole Vos