Nicole Vos Counseling

Wat bied ik u?
APS Stress Counseling School Counseling Voorlichting Contact  

Wat is stress? Wat doet een Counselor? Wat bied ik u?

Wat bied ik u?

  • Stresscounseling. (Alleen voor particulieren.)
  • Schoolcounseling. (Voor leerkrachten en leerlingen/ouders/opvoeders)
  • Bedrijfscounseling. (Voor werkgevers en werknemers)

Annulering
Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoud ik mij het recht voor de afspraak in rekening te brengen. (dit moet nog bij de rest komen te staan)

Stress / School counseling (Meer informatie

Tijdsduur sessie / totaal.
Het kennismakingsgesprek duurt in de regel 10 tot 20 minuten. Voor de meeste problemen zijn 2 tot 10 sessies van 45 - 60 minuten voldoende. Wat kleinere problemen kunnen soms al in het eerste gesprek worden opgelost. Sommige mensen hebben zulke ernstige problemen dat daar tientallen sessies voor nodig zijn. U bent nooit wat verplicht en kunt altijd stoppen. Wel kan het goed zijn om nog een afrondingsgesprek te hebben.

Kosten Stress / School counseling?

De kosten voor een intake gesprek.

De intake gesprek is noodzakelijk om mij een idee te geven wat u mogelijke problemen zijn.

Daarna maken we afspraken voor de sessies.

Deze kosten worden per uur berekend.

De betaling vindt contant plaats en u ontvangt een betalingbewijs.

U heeft geen verwijzing nodig van een arts.

Er zijn geen wachtlijsten, dus u bent snel aan de beurt.

Sommige verzekeraars vergoeden counseling gesprekken onder de alternatieve behandelingen.

U kunt dit bij u verzekering informeren.

U kunt van mij altijd een coulance verklaring krijgen om dit mee te sturen naar u verzekeraar.

 

Vraag naar mijn algemene voorwaarden. Contact adres of per mail nicole.vos@hotmail.com

Bedrijfscounseling (Meer informatie)

 

De counselor in (of beschikbaar op afroep bij) een bedrijf.

Er zijn verschillende vormen mogelijk:

  • Een bedrijf kan op fulltimerbasis een counselor in dienst nemen.
  • Een bedrijf kan werknemers doorverwijzen naar een counselor die een counselingovereenkomst heeft met het bedrijf.
  • Een bedrijf kan een counselor op afroep (freelance) inschakelen voor 'behandeling' van werknemers.
  • Een bedrijf kan ook voor een aantal uren (per week) een counselor inschakelen die dan op het bedrijf aanwezig is.

Counseling op de werkplek.

Counseling op de werkplek betreft een vorm van behulpverlening ten behoeve van mensen die werkzaam zijn in een arbeidsorganisatie, waarbij arbeidsgerelateerde problematiek een rol speelt en een belemmering vormt voor optimaal functioneren binnen deze organisatie. Het richt zich met name op die groep van werknemers die hun problemen niet kunnen oplossen door algemeen organisatorische maatregelen en/of trainingen in vaardigheden. Het counselingproces helpt deze werknemers om hun inzichten, vaardigheden en gevoelsvermogen op een voor hun acceptabele manier te ontwikkelen in hun leef-, leer-, en werkomgeving. Het kijkt hierbij naar het verband tussen de innerlijke werkelijkheid (belevingswereld) van de werknemer en de steeds veranderende uiterlijke werkelijkheid (objectief waarneembare wereld). Gevolg is dat er meer ruimte ontstaat, de werknemer voelt zich beter en krijgt meer greep op zijn de situatie, hetgeen zijn zelfvertrouwen en zekerheid in zijn functioneren ten goede komt (psychologisch succesmodel).

 

Toepassingsmogelijkheden binnen een bedrijf.

Counselling kan in een bedrijf op de volgende wijze worden toegepast:

v in de vorm van individuele begeleiding van de werknemer

v in de vorm van trainingen in stressmanagement en conflicthantering.

 

De kosten bedragen voor :

Maak hier voor een afspraak en we maken een offerte voor u.

Vraag naar mijn algemene voorwaarden. Contact adres of per mail nicole.vos@hotmail.com

 

Vertrouwelijkheid

Counselors zijn gebonden aan de ethische code voor counselors zoals de beroepsvereniging ABvC dit voorschrijft.

Ik sta ingeschreven bij de ABvC onder nummer: 116102

© Nicole Vos