Nicole Vos Counseling

Voor ouders

/leerlingen

APS Stress Counseling School Counseling Voorlichting Contact    
Wat is school Counseling? Voor school Voor ouders/leerlingen

Wat kan ik voor ouders/verzorgers en leerlingen betekenen?

Ouders
Ouders kunnen natuurlijk ook komen praten over de problemen en zorgen die zij hebben over hun zoon/dochter. Samen kunnen we kijken welke acties er ondernomen kunnen worden om de vastgelopen sfeer of relatie weer op gang te krijgen. Ook kan ik indien u dit op prijs stelt eens met uw zoon/dochter praten en er achter komen waar er problemen zijn.

Maar ik kan ook gewoon als klankbord gebruikt worden. Als u eens wilt praten met iemand anders dan uw partner/ familie/ vrienden ect. U kunt altijd een afspraak maken om bij mij te komen met uw problemen.

Samenwerken

De schoolcounselor is er voor de jongeren tussen de 6 en 18 jaar. Ook is het natuurlijk zo dat u als ouder beslist of het verstandig is om eens met een onafhankelijk iemand te praten. (dit met name als het om de jongere kinderen gaat) Soms is het voor die leeftijdsgroep makkelijker om er met een buitenstaander over te praten dan dat ze met de ouders/verzorgers, juffen/meesters doen. Vaak zijn ze bang om buiten gesloten te worden.

Maar ook u als ouder(s) bent van harte uitgenodigd om met mij samen te werken om de relatie met uw zoon of dochter weer op de rails te zetten.

Zoals u zelf ook weet gaat je leven over hoop als je op school komt en weet je vaak niet meer hoe alles weer in de rails gezet moet worden. Velen voelen zich ongemakkelijk bij de lichamelijke veranderingen en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt op seksueel gebied. Daarnaast wordt er van hen verwacht dat ze een eigen mening gaan formuleren. Dat wil zeggen dat ze een eigen identiteit aan het ontwikkelen zijn.

Het ene kind vindt dat makkelijker dan het andere. Botsingen met ouders zijn vaak het resultaat. Toch heeft dit ook wel een functie. Het leren argumenteren en het achterhalen van de eigen standpunten is heel waardevol voor de plaats die het kind gaat innemen in de maatschappij. Hiermee wil ik alleen maar aangeven dat de fases voor u als ouders niet makkelijk zijn.

Ook krijgen kinderen te maken met echtscheidingen, rouw om een naaste, pesten, leerproblemen, niet over weg kunnen met de leraren op school, moeite met het schoolbeleid etc.

Er zijn legio voorbeelden van problemen die spelen waar u mogelijk hulp bij nodig heeft, maar mocht u meer willen weten of een afspraak willen maken dan kunt u mij altijd bellen of mailen. Dan hoop ik dat ik u en uw kind(eren) kan helpen om het leven weer op de rails te zetten.

(Voor prijzen verzoek ik u contact op te nemen bij ons adres of per mail nicole.vos@hotmail.com )

© Nicole Vos