Nicole Vos Counseling

Bedrijfscounseling

APS Stress Counseling School Counseling Voorlichting Contact    
Presentatie's Bedrijfsonderzoek Extra informatie

Bedrijfscounseling.

Als counselor ben ik ook opgeleid om een gedegen bedrijfsonderzoek te doen naar onderwerpen als ziekteverzuim en andere stress gerelateerde problemen.

Wat is bedrijfscounseling?

Een goede werkgever is een betrokken werkgever en verzekert zijn medewerkers van een professionele werkomgeving, zonder discriminatie en ongewenst gedrag. Zonder werkdruk en werkstress.

Mensen die in balans zijn, zijn vaak gezond en gelukkig. Zij zijn productief en succesvol op het werk, prettige collega's om mee te werken en privé loopt het op rolletjes. Ze luisteren naar negatieve signalen en gaan goed om met hun natuurlijk evenwicht.

Maar mensen die niet zo lekker in hun vel zitten, zijn zich niet genoeg bewust van negatieve prikkels. Ze raken vermoeid, geïrriteerd of worden onzeker en dat kost veel energie. Op het werk lopen de spanningen hoog op, ervaart men snel stress en volgt de zoveelste ziekmelding.

 

Deze negatieve spiraal kan ernstige vormen aannemen. De werknemer raakt in een burnout en komt in de ziektewet terecht.

Ontmoedigend voor de persoon zelf en bovendien drukt het ook de werksfeer en productiviteit van het team. Het evenwicht bij de persoon en de afdeling lijkt verdwenen. De werknemer moet opnieuw en stapje voor stapje in het arbeidsproces betrokken worden. Counseling is gericht op praktische therapie en doelgericht oplossingen. Deze sluiten perfect aan op datgene wat zich binnen het bedrijfsleven afspeelt.

 

Motto is immers: "Hoe houdt men een mens met een probleem gezond en aan het werk."

 

Door middel van Counseling helpen we de cliënt manager te worden van zijn/haar eigen probleem, en deze tot oplossing te brengen.

 

Wat is counseling in het bedrijfsleven?

Counseling is een vorm van hulpverlening die erop gericht is de persoonlijke belevingswereld van een cliënt te verkennen, de signalen van zijn of haar lichaam te herkennen, de herkomst ervan te achterhalen en er een oplossing voor te vinden.

Counseling is voor gezonde mensen die het tijdelijk "even niet meer zien zitten" en die een steuntje nodig hebben waardoor ze in staat zijn zelf hun problemen aan te pakken. Ook als u al lang zit met onverklaarbare lichamelijke klachten kan een counsellor u helpen.

 

De meerwaarde van counseling kan gevonden worden in het volgende:

  • Counseling is ondersteunend voor elke andere vorm van hulpverlening.
  • Counseling is meestal effectief op korte termijn.
  • Counseling benadert de werknemer als een mens met een eigen belevingswereld, eigen problematiek en eigen levensstandaard en helpt de problematiek aanpakken vanuit de wereld van de hele mens.
  • Counseling is geen therapie.
  • Counseling etiketteert de mens niet.
  • Counseling dringt geen bestaande 'behandeling' op, waarbij de werknemer zijn problemen moet oplossen volgens een bewezen patroon, maar houdt rekening met de waarden en normen van de werknemer.
  • Counseling is non-directief en persoonsgericht en wordt aangevuld met een actieplan, ondersteunt door de counselor bij opzet en uitvoering.

Wat is de effectiviteit van counseling binnen uw bedrijf?

Een van de grootste problemen bij het vaststellen van de effectiviteit van counseling is de maatstaf die wordt aangelegd:

  • Is counseling effectief als de werknemer weer aan de slag kan?
  • Is counseling effectief als de werknemer zich helemaal beter voelt?

Voor de werkgever is het eerste van belang. Voor de werknemer staat zijn eigen welbevinden centraal.

Verder moet vast gesteld worden of de effectiviteit op de lange of korte termijn bepaald moet worden. Voor de werkgever is een spoedige beschikbaarheid van zijn werknemer eerst prioriteit. Voor de werknemer is het belangrijk dat hij zich steeds goed voelt.

Dit lijkt natuurlijk tegenstrijdige uitgangspunten, maar in de praktijk is dit niet zo.

Bij elk heelproces is er sprake van een begin, een voortduren en een eindresultaat. Het kan zijn dat het weer-aan-de-slag-kunnen, de eerste stap is naar complete genezing. Als vanuit de werksituatie (door middel van counseling) bereikt wordt dat de werknemer weer behoorlijk kan functioneren, leert de praktijk dat het geneesproces van de werknemer (misschien betrekking hebbende op zijn thuissituatie) voortgaat en hij uiteindelijk de problemen de baas gaat worden, met positieve gevolgen voor de beide genoemde uitgangspunten.

 

Voor wie is bedrijfscounseling geschikt?

Counseling is geschikt voor iedereen die verandering wil brengen in zijn of haar persoonlijke situatie en daar graag professionele hulp bij wil hebben.

-          Voor werknemers met problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden.

-          Voor werknemers die last hebben van stress, overspannenheid of burn-out.

-          Voor werknemers bij wie sprake is van ziekteverzuim, re-integratie.

-          Voor werknemers bij wie sprake is van functie/organisatieverandering.

-          Voor werknemers bij wie behoefte is aan conflictbemiddeling.

-          Voor werknemers met privé-problemen welke invloed hebben op het werk.

-          Voor werknemers en werkgevers die hun relatie willen optimaliseren.

-          Voor werkgevers die willen dat de productiviteit binnen het bedrijf optimaal blijft.

-          Voor werknemers die het ziekteverzuim naar beneden willen brengen.

 

Doorverwijzing door het afdelingshoofd:

Het afdelingshoofd signaleert een bepaalde problematiek en adviseert een werknemer om contact op te nemen met een counselor. Belangrijk hierbij is dat de werknemer zich niet onder druk gezet voelt en weet dat een succesvol Counselingtraject alleen zinvol is als de werknemer zelf een hulpvraag heeft en daardoor open staat om een veranderingsproces in te gaan.

Enkele voorbeelden waarbij Counseling succesvol is gebleken;

-          Terugkerend ziekteverzuim.

-          Stress.

-          Burn-out.

-          RSI.

-          Relatieproblemen.

-          Mediation. (conflicten op de werkvloer)

-          Preventie om ziekteverzuim te voorkomen cq. Te verlagen.

-          Vage lichamelijke en/of geestelijke klachten.

 

Op eigen verzoek van de werknemer:

De werknemer vindt het zelf nodig om hulp te vragen aan een counselor. De Counselor kan gezien worden als een onafhankelijke en neutrale partij. Geheimhoudingsplicht is hierbij een belangrijk onderdeel. Doordat de werknemer zich veilig voelt in het uiten van het probleem kan er ook daadwerkelijk oplossingsgericht gecounseld worden. Voordeel is dat er geen wachtlijsten zijn en dat er direct ingesprongen kan worden op de huidige situatie.

 

In-housecounseling:

Voor bedrijven is het mogelijk om voor een aantal afgesproken uren een bedrijfscounselor in te huren, zowel als in-house counselor of op afspraak bij mij. Ook het draaien van een spreekuur op de werkvloer is mogelijk. Hierdoor kunnen (beginnende) problemen tijdig opgelost worden.

Na afspraak wordt u een op maat gemaakte offerte aangeboden voor o.a.

-          Counseling.

-          Communicatie vaardigheden.

-          Conflictcounseling.

-          Aps. (pijnbestrijding mogelijkheden)

 

Hoe lang:

Bedrijfscounseling: meestal 8 tot 10 sessies.

Een intake duurt 30 tot 60 minuten.

Een sessie duurt ongeveer 60 minuten.

 

De kosten:

U als werkgever ontvangt een offerte op maat, vergezeld van een voorbeeld stappenplan.

Vraag naar de algemene voorwaarden.

(Voor prijzen verzoek ik u contact op te nemen bij ons adres of per mail nicole.vos@hotmail.com )

© Nicole Vos